Reinigen kunststof pallets

Het belang van hygiëne in de voedingssector is heel groot. Tot in details wordt er gekeken naar vereisten op het gebied van hygiëne, die de voedselveiligheid onder alle omstandigheden en in elke situatie zoveel mogelijk garanderen. Het gebruik van kunststof verpakkingen zoals paletten, kratten, plooi -en rigide boxen, IBC …zijn daarbij een niet mis te verstane aspect, die niet over het hoofd gezien mag worden.

BRC Certificering

Elke speler in deze sector zal zich moeten conformeren aan de BRC Food standaardeisen. Afhankelijk van de specifieke rol in de keten van grondstof tot consument, zal elke leverancier in de sector tot in details volgens een uiteengezet voedselveiligheidssysteem moeten werken. Het is in die context waarbinnen de  reiniging van kunststoffen paletten en andere ladingdragers geplaatst moet worden. Door aan de eisen te voldoen is er sprake van een zekere mate van hygiëne waarmee dus de veiligheid voor met name de consument, oftewel gebruiker van het eindproduct, gewaarborgd wordt.

De BRC certificering geeft aan dat er systematisch specifieke aandacht is besteed aan onderwerpen als HACCP, kwaliteitsmanagement en het basisvoorwaardenprogramma van producenten van levensmiddelen. Daarnaast spelen zaken als organisatorische verantwoordelijkheden, omgevingsomstandigheden, controlesystemen (product en proces) en arbeidsfactoren (opleiding en persoonlijke hygiëne) ook mee.

Logistieke risico’s

De Belgische en Nederlandse voedingsmiddelenindustrie zijn ver ontwikkeld als het gaat om de kennis, toepassing en controle van voedselveiligheidssystemen. Desondanks zijn er nog altijd bedrijven, waarbij het nogal schort aan de toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijf op zich om bewust om te gaan met het feit, dat een belangrijk deel van de risico’s te maken heeft met verpakking en hulpmiddelen. Het mogelijke contact tussen voedselcomponenten of ingrediënten met (rest)stoffen die een voedselrisico met zich meebrengen.

De verpakking vormt een beschermingsmiddel om een product (eindproduct of halffabricaat) te separeren van diens directe omgeving en stelt de gebruiker of verwerker in staat er veilig gebruik van te maken. De hulpmiddelen die daarbij van pas komen voor onder meer transport ten aanzien van het logistieke proces, hebben qua risicoprofiel meer te maken met de verandering van omgeving, de diverse locaties die aangedaan worden en variërende situaties waarin een product terecht komt en waarmee het in aanraking komt. Elke keer als een product uit een min of meer gesloten omgeving komt en in een andere terechtkomt, kan het in aanraking komen met andere stoffen. Dat gebeurt ook indirect.

Reiniging van kunststoffen verpakkingen

Kunststoffen paletten, kratten, plooiboxen en andere ladingdragers zijn een algemeen basisbegrip geworden in de logistieke sector. Bijvoorbeeld een pallet gaat letterlijk mee van de ene ruimte en situatie in de andere. De mogelijke blootsteling aan allerlei schadelijke stoffen uit de (in)directe omgeving is in grote mate aanwezig. Leveranciers in de foodsector maken in het bijzonder gebruik van kunststof pallets. Deze zijn duurzaam, stevig, handig, flexibel, licht en zijn makkelijk schoon te krijgen. Dat laatste is bij een houten pallet onmogelijk. Het constante gebruik van pallets door leveranciers, brengt met zich mee dat op reguliere basis schoonmaak plaats moet vinden. De reiniging paletten is een industrieel proces die tegenwoordig voor het overgrote deel geautomatiseerd uitgevoerd wordt. Vuile en schone pallets worden in de routing strikt gescheiden gehouden. Vele actuele reinigingsmachines worden hebben elk hun specifieke toepassing voor het reinigen van paletten, bakken, plooi boxen, etc. dit in verschillende formaten.

U kunt het reinigingsproces zien als een grote vaatwasmachine in de vorm van een wasstraat, waar de pallet doorheen gevoerd wordt. Het reinigingsproces ziet er over het algemeen als volgt uit: de pallets wordt per eenheid of stapel ingebracht na visuele controle, het vuil wordt met diverse temperaturen in een aantal stadia (voorspoeling, hoofdreiniging, naspoeling) gereinigd, daarna volgt droging en uiteindelijk gestapelde opslag. Dat wil zeggen dat de omstandigheden dusdanig onder controle zijn, dat besmetting vrijwel niet mogelijk is. Afhankelijk van de wensen van de klant worden de reine en droge verpakkingen specifiek verpakt om besmetting tijdens transport naar de klant te voorkomen.

Duurzame oplossing tegen betaalbare tarieven

Het reinigen van kunststof pallets, kratten e.d.  hoeft niet noodzakelijk bij uw bedrijf plaats te vinden. U kunt het overlaten aan gespecialiseerde dienstverleners zoals MSI Services, die vanuit hun expertise met u meedenken, welke werkwijze het meest duurzaam is voor u, tegelijkertijd het meest betaalbaar en wat voor u qua vestigingslocatie het meest ideaal is. U kunt zich daardoor richten op uw primaire bedrijfsvoering.

De schoonmaak van kunststoffen verpakkingen gaan met allerlei aanvullende diensten gepaard. Naast het reinigen en drogen kunnen de producten ook opgeslagen worden in een aparte propere zone. Indien u dat wenst kunt u dus beschikken over opslagcapaciteit bij MSI Services. U kunt ervan uitgaan dat de kwaliteitsnormen waaraan MSI Services voldoet, actueel en marktconform zijn. In het geval er bijzondere vereisten zijn, is het uiteraard verstandig om in goed overleg met de dienstverlener een op maat afgestemde dienstaanbod onderling af te spreken. Door reiniging van oa kunststof pallets en andere verpakking dragers tot een actief onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering, draagt u op een duurzame manier bij aan de voedselveiligheid voor de consument.

Wil je meer weten over onze werking?